skip to Main Content

PITANJE: U komunalnom poduzeću greškom je više fakturirana usluga kupcu (fizičkoj osobi) za istu uslugu evidentiran je promet koji je fiskaliziran. Trebamo napraviti knjižno odobrenje za više fakturiranu uslugu i time smanjujemo evidentirani promet.

Prema Zakonu o fiskalnim sistemima:„Promet/Evidentirani promet predstavlja podatke o vrijednosti prodanog dobra, odnosno izvršene usluge“.

„Stornirani evidentirani promet predstavlja podatke o vrijednosti stornirane prodane robe, odnosno stornirane izvršene usluge“. Trebamo li za iznos knjižnog odobrenja kojim smanjujemo evidentirani promet napraviti i reklamirani fiskalni račun, kako bi se slagao evidentirani promet kroz fiskalnu kasu i promet u KIF-u?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top