skip to Main Content

PITANJE: Firma iz BiH je uvezla licence iz Slovenije.

Da li je na osnovu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Slovenije i BiH i Zakona o porezu na dobit FBiH obavezno da firma iz FBiH plati porez po odbitku u FBiH i u kojem procentu?

Ako jeste obavezna, molim Vas da nam navedete tačke Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakona o porezu na dobit FBiH na koje se treba pozvati pri argumentovanju?

Ako nije obavezna, na koje tačke Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakona o porezu na dobit FBiH se treba pozvati pri argumentovanju za ovaj slučaj?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top