skip to Main Content

PITANJE: Sa dobavljačem iz Hrvatske imamo potpisan Ugovor o najmu, hostingu i održavanju jedne aplikacije. U ugovoru je navedeno da je aplikacija isključivo vlasništvo dobavljača a da mi ugovorom stičemo pravo korištenja. Mjesečno plaćamo fiksni iznos u kunama. Kako sa Hrvatskom ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja da li je prilikom plaćanja dovoljno predati samo Izjavu o oslobađanju (obrazac OP-820) ili imamo obavezu obračuna poreza po odbitku i prijavu kroz POD-817. Da li se to smatra autorskom naknadom?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top