skip to Main Content

PITANJE: Kako postupiti u situaciji kada treba izvršiti imenovanje vanjskog revizora, a razriješen je dužnosti organ (odbor za reviziju) koji ga imenuje.

Naime, riječ je o javnom preduzeću, dioničko društvo, u kojem od 2018. godine nema odbora za reviziju. Odbor za reviziju je odlukom skupštine društva razriješen (zbog isteka mandata), a nije imenovan novi odbor za reviziju. S obzirom na to da je članom 28. tačka a. Zakona o javnim preduzećima (”Službene novine FBiH”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) određeno da odbor za reviziju imenuje vanjskog revizora, na koji način, u ovom slučaju, imenovati vanjskog revizora?

 

ODGOVOR:  

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top