skip to Main Content

PITANJE: Koji propis se mora primijeniti u odnosu na namještenika koji ispunjava uvjete za mirovinu zbog navršenih 40 godina staža, da li: odredbe članaka 70. Zakona o namještenicima u FBiH („Sl.novine FBiH“, broj 49/05), koji kao jedan od uvjeta predviđa navršenih 40 godina mirovinskog staža ili odredbe članka 40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH („Sl.novine FBiH“, broj 13/18), koji kao uvjet predviđa navršenih 40 godina staža osiguranja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top