skip to Main Content

Elmedin Dino Konakovic Premijer Vlada Kanton Sarajevo 03072015 38

 

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je Feni da je jedna od mogućnosti rješenja problema u komunalnoj privredi da Vlada KS-a zajedno s lokalnim zajednicama i upravom Grada Sarajeva formira holding.

Istakao je da je Vlada KS-a već predlagala ovakvo rješenje, ali da je novina u ovom procesu presuda Ustavnog suda prema kojoj nadležnost nad radom komunalnih preduzeća ne može imati isključivo kanton, već i lokane zajednice. Naglasio je da zbog ove presude moraju u skupštinsku proceduru ponovo uputiti dva zakona koja su stavljena van snage te da će to učiniti u prvoj polovini marta u dogovoru s načelnicima općina i predsjedavajućim općinskih vijeća.

Nakon toga će, kako kaže, izmijeniti i Zakon o lokanoj samoupravi te končano urediti oblast nadležnosti kantona i lokalnih zajednica.

U slučaju formiranja holdinga, pojasnio je Konaković, integrirali bismo samo neka komunalna preduzeća, ali da još ne može reći koja, jer Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS-a još radi potrebne analize za ovaj proces.

– Postavlja se pitanje kako integrisati KJKP Gras koji je u gubitku više od 100 miliona i profitabilno preduzeće kao što je KJKP Rad. Zbog toga još  ne znamo kako bi to konkretno izgledalo dok ne vidimo šta od tih subjekata može biti integrisano – zaključio je Konaković.

 

Izvor:FENA

Back To Top