skip to Main Content

U ponedjeljak, 9. jula, u sjedištu Vlade FBiH u Mostaru bit će potpisan Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti telekomunikacija. Ugovor će, u ime Vlade FBiH, potpisati federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i predsjednik Sindikata BH Telecoma Fikret Alić.

Pregovori za zaključenje ovog kolektivnog ugovora vođeni su s reprezentativnim sindikatom BH Telecoma, u čiji pregovarački tim su bili uključeni i predstavnici sindikata HT Mostar. Uz ovlaštene pregovarače od strane Vlade FBiH, u pregovore su bili uključeni i predstavnici nadležnih ministarstava i uprava BH Telecoma i HT Mostar.

Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava za oko 4.000 radnika u javnim preduzećima BH Telecom i HT Mostar za naredne dvije godine.

Ovo je posljednji u nizu kolektivnih ugovora koji će biti potpisan, a za čije zaključenje je nadležna Vlada FBiH.

Back To Top