skip to Main Content

Tuzla

 

Grad Tuzla, u saradnji sa švicarskim ekspertima i Centrom za ekologiju i energiju, kreće u realizaciju projekta “Tuzla štedi resurse” koji ima dva fokusa.

U okviru prvog fokusa će biti pripremljen Plan upravljanja otpadom za Grad Tuzla, a drugi fokus se odnosi na pilot projekat širenja mreže centralnog grijanja u MZ Kula i sufinasiranje toplotne izolacije za 25 objekata.

Na press konferenciji, koja će se održati danas 28.4.2016. godine sa početkom u 11:30 sati, u sali za sastanke, u zgradi Gradske uprave, prisutnim novinarima će se obratiti predstavnici Grada Tuzla, eksperti iz Švicarske i članovi radne grupe.

Back To Top