skip to Main Content

Fipa Aluminij

 

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA-e) Gordan Milinić posjetio je 20. jula 2016. godine fabriku Aluminija d.d. sa sjedištem u Mostaru i sastao se za direktoricom društva Ružicom Udovičić.

Direktor FIPA-e informisao je direktoricu Uduvičić o intenzivnim aktivnostima FIPA-e na privlačenju stranih investitora i iskazao spremnost da se stranim investitorima na adekvatan način predstave ogromne kako privatizacione tako i investicione mogućnosti  mostarskog Aluminija.

Aluminij d.d. Mostar je odlukom Vlade Federacije BiH uvršten u plan privatizacije za 2016. godinu, što predstavlja odličan trenutak da se Aluminij promoviše stranim investitorima.

Mostarski Aluminij zahvaljujući savremenim proizvodnim pogonima, čistoći  metala koja dostiže nivo od 99,8% i proizvodnim kapacitetom od 130 hiljada tona primarnoga i dodatnih 30 hiljada tona pretopljenog metala, predstavlja izuzetno  konkurentan privredni subjekat ne samo u BiH nego i na međunarodnom tržištu metala. Aluminij trenutno zapošljava preko 800 radnika, a više od 90% proizvoda se izvozi van granica BiH pri čemu se ostvaruje godišnja vrijednost izvoza viša od 150 miliona eura.

Na sastanku se pored privatizacionih mogućnosti koje se otvaraju stranim investitorima razgovaralo i o ogromnim investicionim potencijalim Aluminija kroz instaliranje prerađivačkih kapaciteta čime bi se omogućio viši nivo prerade proizvoda i kreiranje dodatne vrijednosti.

FIPA će u narednom periodu intenzivno raditi na pronalasku adekvatnog stranog partnera za mostarski Aluminij kako bi se stimulisalo dodatno investiranje, kreiranje novih radnih mjesta i jačanje globalne konkurentnosti ovog mostarskog giganta.

 

Back To Top