skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić i izvršni direktor kompanije Kolektiv grupa d.o.o. Davor Odobašić potpisali su Memorandum o suradnji s ciljem razvoja poslovnog okruženja u BiH, pružanja podrške stranim investitorima pri istraživanju tržišta i registraciji privrednih društava, obezbjeđivanju radne snage i kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta kroz donošenje novih zakonskih okvira i obezbjeđivanje podsticaja.

Potpisnice Memoranduma se obavezuju da će raditi na realizaciji zajedničkih projekata s ciljem razvoja domaće privrede, da će organizirati zajedničke sastanke s ciljem usaglašavanja preporuka za organiziraniji nastup prema potencijalnim investitorima, te da će zajednički raditi na promociji aktivnosti u zemlji i inostranstvu i razmjenijvati potrebne informacije.

Također će pružati međusobnu podršku u aktivnostima na unapređenju poslovnog okruženja za outsorcing poslovne mogućnosti u zemlji i inostranstvu, te aktivnostima na unapređenju zakonske regulative za razvoj i privlačenje novih investitora i zadržavanje postojećih investitora.

Kolektiv grupa d.o.o implementira projekte poput MarketMakers, Drive Conference i Posao.ba. 

Back To Top