skip to Main Content

Direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Esad Mahmutović i direktorica Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) Jelena Ćetković potpisali su u Banja Luci Memorandum o razumijevanju i saradnji.

Potpisivanjem Memoranduma između ove dvije agencije stekao se pravni osnov i okvir za saradnju u oblasti razmjene najboljih praksi, znanja, registarskih podataka i informacija, u cilju stvaranja boljih servisa za poslovne zajednice u oba entiteta i državi BiH.

Posebno je istaknuta važnost registara finansijskih izvještaja i jedinstvenih registara računa poslovnih subjekata dvije agencije, te njihovog povezivanja u cilju dobijanja relevantnih finansijskih podataka na nivou Bosne i Hercegovine. Na ovaj način, predstavnici dvije agencije, kroz razmjenu finansijskih podataka, olakšat će korisnicima usluga dobijanje relevantnih informacija bez obzira da li pokušavaju pristupiti registrima koje vodi FIA ili APIF.

Entitetske i državne institucije, također će imati  višestruku koristi od ove saradnje. Zahvaljujući potpisanom memorandumu, entiteti će moći zajednički raditi na sprečavanju pranja novca, kao i drugih kriminalnih radnji. Korisnici usluga će imati detaljane informacije o blokiranim računima i glavnom računu poslovnih subjekata.

Potpisivanju Memoranduma prethodila je dobra i konstruktivna saradnja dvije agencije, koja je rezultirala odlukama vlada FBiH i RS da odobre potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji između FIA i AFIP.

 

 

Back To Top