skip to Main Content

„Prateći trendove u doba digitalizacije, želimo kreirati inovativne bankarske proizvode i učiniti poslovanje sa bankom jednostavnim. Veliki broj klijenata koristi Viber u svakodnevnoj komunikaciji, a naši klijenti od sada korištenjem usluge Raiffeisen bankarstvo na Viberu mogu u nekoliko koraka poslati novac odabirom osobe iz Viber imenika. Prva smo banka na tržištu koja nudi uslugu uplate novca putem Vibera na način da je dovoljno da pošiljalac novca ima otvoren račun u Raiffeisen banci, bez obaveze korištenja drugih usluga Banke“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.

Uz novu uslugu Raiffeisen bankarstvo na Viberu klijenti od sada mogu poslati novac do 200 KM svim osobama iz svog Viber imenika koje imaju otvoren račun u BiH, bez obzira da li su te osobe klijenti Banke ili ne. Također, klijenti mogu pregledati stanje svih kartičnih i računa po viđenju koje imaju otvorene Raiffeisen banci, te pregledati naloge za plaćanje izvršene putem navedene usluge na Viberu.

„Riječ je o bezbjednom načinu plaćanja obzirom da su sve transakcije koje se obavljaju putem ove nove usluge zaštićene i autorizovane PIN brojem klijenta“, dodao je Dobnigg, ističući da se nakon aktivacije usluge uplata novca vrši u samo tri koraka.

 

Back To Top