skip to Main Content

 

Ekspertni tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) prezentirao je opće principe i najbolje prakse u primjeni transfera za izjednačavanje i raspodjeli prihoda.

U Federalnom ministarstvu finansija juče je održana jedna u nizu radnih sjednica koja je okupila suradnike iz kabineta ministrice Jelke Milićević i predstavnike Sektora za poreznu politiku i javne prihode, Sektora za budžet i javne rashode, Sektora za trezor, Sektora za dug te predstavnike ekspertnog tima MMF-a.

Prezentaciju o temi “Opći principi i najbolje prakse u primjeni transfera za izjednačavanje i raspodjelu prihoda” održao je Jorge Martinez – Vazkuez, direktor škole za politiku javnih financija u USA, saopćeno je iz Ministarstva finansija FBiH.

Prezentacija je prije svega imala za cilj dati pregled međunarodne prakse i načela u pogledu decentralizacije i modela raspodjele prihoda i stvoriti osnovu za razgovor kako se ova načela mogu primijeniti u Federaciji BiH.

“Stoga treba više razgovarati, voditi konstruktivne dijaloge, baš kakvi su danas bili, konstatirano je, te donijeti odluke o metodu rashodovnih potreba koje bi bile najbolje za FBiH jer politika raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH je kompromis kojem se teži i do kog se može doći nizom razmjene mišljenja, koja je upravo danas to i pokazala”, citat je iz saopćenja.

Misija će uraditi pregled postojećeg sistema raspodjele prihoda, dati preporuke za njegovo poboljšanje kako bi podržao pravednost i fiskalne ciljeve Federacije i dati opcije za jačanje  fiskalne odgovornosti svih nivoa vlasti u FBiH.

Misija će uraditi pregled postojećeg sistema koordinacije svih razina vlasti i predložiti mjere za jačanje fiskalnog nadzora nad nižim razinama vlasti. Osim toga, postojeći aranžman za servisiranje vanjskog duga FBiH će se također revidirati kako bi se osigurala odgovornost odgovarajućih razina vlasti i transparentno upravljanje otplatom duga.

Back To Top