skip to Main Content

U Sarajevu je danas održana deseta sjednica Državnog odbora za investicije BiH kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, a na kojoj su razmatrani i usvojeni prijedlozi pet aplikacija u okviru 18. tehničke runde Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Riječ je o projektima Tehnička pomoć za izradu projektne dokumentacije – dionica Ivan – Ovčari na autoputu na Koridoru Vc, Tehnička pomoć za izradu projektne dokumentacije – dionica Ovčari – tunel Prenj na autoputu na Koridoru Vc, Tehnička pomoć za rekonstrukciju i modernizaciju naftnih terminala FBiH, Tehnička pomoć za podršku implementaciji projekta Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj i Tehnička pomoć za projektnu dokumentaciju i nadzor – Regionalna deponija Živinice. Ukupna vrijednosti traženih grant sredstava je 9,4 miliona eura.

Diskutovano je i o pripremama za apliciranje na Treći investicioni poziv u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, sa fokusom na sufinansiranje infrastrukturnih projekata za željeznice, od kojih će po jedan projekat revitalizacije željezničkog saobraćaja biti predložen ispred javnih preduzeća iz entiteta Federacija BiH i Republika Srpska, te o implementaciji odobrenih grant aplikacija u okviru investicionih poziva Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Back To Top