skip to Main Content

PITANJE: U tekstu Uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja („Sl. novine FBiH“, broj 31/23) objavljeno je brisanje člana 6. stav 4. ranijeg teksta Uredbe (dnevnice i naknade za topli obrok se međusobno isključuju). Da li brisanje navedenog stava znači da se paralelno mogu isplaćivati dnevnice i naknada za topli obrok za te dane. Da li isto pravilo važi i za naknade terenskog dodatka, koji se dnevno obračunava u visini dnevnica, te da li se za dane obračunatih terenskih dodataka, može obračunati naknada za topli obrok bez bilo kakvih poreznih obaveza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS
Back To Top