skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić razgovarao je sa delagacijom Općine Kotor Varoš, i to, Mladenom Trivunovićem, zamjenikom načelnika, Slobodanom Jurićem, direktorom Komunalnog preduzeća, i Nedeljkom Glamočakom, poslanikom u Narodnoj skupštini RS, o mogućnostima suradnje na prikupljanju investicionih projekata kojima raspolaže Općina, njihovom prezentiranju stranim investitorima, kao i o trenutnoj situaciji kada je riječ o stranim kompanijama koje posluju na ovom području.

Kotor Varoš je poznat po kožarsko-prerađivačkoj, mеtаlo i drvоprеrаđivаčkoj industriјi u kojima posluju značajne kompanije iz Italije, Austrije, Hrvatske, kao i domaće kompanije koje  zapošljavaju veliki broj radnika.

50% površine predstavlja poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište, te stoga pružaju i velike mogućnosti za investitore u ovim oblastima, uz značajnu podršku općinske administracije u smislu pribavljanja potrebne dokumentacije i odgode plaćanja određenih naknada.

Općina trenutno raspolaže sa dvadesetak projekata mini hidrocentrala, kao i projekat punionice vode koje će dostaviti FIPA-i radi prezentiranja stranim investitorima.

Također, iskazana je potreba za pronalaskom investitora radi instaliranja postrojenja za tretiranje komunalnog otpada u čemu će FIPA pomoći.

Back To Top