skip to Main Content

Kolektivni ugovor za područje željezničkog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će potpisan danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu. U ime Vlade FBiH ugovor će potpisati federalni ministar za promet i komunikacije Denis Lasić, predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika u FBiH Amir Nukić, predsjednik Saveza sindikata željezničkih radnika u FBiH Amir Arapović i predsjednik Samostalnog sindikata izvršnog osoblja područja infrastrukture Željeznica FBiH Igor Boban. 

 Ovo je drugi Kolektivni ugovor koji sadašnja Vlada potpisuje za područje djelatnosti željezničkog saobraćaja. Prethodni kolektivni ugovor uspješno je implementiran tako da su izvršene sve obaveze prema uposlenim, što je u značajnoj mjeri smanjilo sudske postupke po osnovu radnopravnih sporova u okviru JP ŽFBiH.

Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava i obaveze za oko 3.000 uposlenih, a u odnosu na prethodni, uvećana su prava kroz rast satnice, izdvajanja po osnovu minulog rada i toplog obroka.

Ovo je peti Granski kolektivni ugovor koji Vlada FBiH potpisuje u drugom krugu pregovora, od usvajanja Zakona o radu, u toku ovog mandata. Preostalo je okončanje procedure oko potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora za područje djelatnosti telekomunikacija.

U toku 2016., u prvom krugu,  ispregovarano je i potpisano svih šest kolektivnih ugovora za koje je Federalna vlada zadužena, te je na ovaj način još jednom pokazana njena odlučnost da jača socijalni dijalog i partnerski odnos sa sindikatima.

Back To Top