skip to Main Content

Ugovor će, u ime Vlade Federacije BiH, potpisati federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predsjednici Sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Hasić i Sindikata radnika rudara u Federaciji BiH Sefer Mušanović.

Potpisivanju će prisustvovati premijer Federacije BiH Fadil Novalić, predstavnici pregovaračkih delegacija kao i predstavnici rudnika s područja Federacije BiH i JP Elektroprivrede BiH, koji su, također, kad je to bilo potrebno učestvovali u pregovaračkom procesu.

Usvajanjem novog Zakon o radu uspostavljena je obaveza da svi važeći granski kolektivni ugovori budu usaglašeni s njegovim odredbama u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona. U skladu sa ovim, pregovori za novi granski kolektivni ugovor za oblast rudarstva su, na tehničkom nivou, započeti početkom juna 2016, a okončani 5.8.2016. godine, kada su ispregovarani dokument parafirale ovlaštene pregovaračke delegacije.

Rezultat pregovora je novi granski kolektivni ugovor usklađen sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom koji osigurava zaštitu prava uposlenih u rudarstvu na teritoriji FBiH i jača poslovanje rudnika na tržišnim osnovama. Treba istaći da je novi granski kolektivni ugovor rezultat kompromisa i da štiti ključna prava radnika uposlenih u rudnicima.

Za razliku od važećeg kolektivnog ugovora koji je u primjeni već 10 godina (od 2007. godine), vrijeme trajanja predloženog novog kolektivnog ugovora je jedna godina, što daje mogućnost i Vladi i sindikatima da prate njegovu primjenu i usklađuju ga s rezultatima poslovanja rudnika. Važno je naglasiti i da su pregovori vođeni uz visok stepen tolerancije i uvažavanje socijalnog dijaloga s ciljem jačanja partnerskih odnosa Vlade FBiH i sindikata, a time i stvaranja pretpostavki uspješnijeg poslovanja rudnika i očuvanja radnih mjesta.

Back To Top