skip to Main Content

Poslovnica Vakufske Banke

 

Odlukom Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo, Damir Sokolović je imenovan za predsjednika Uprave – direktora Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Damir Sokolović iza sebe ima višegodišnje bogato iskustvo u finansijskom sektoru, a u Vakufsku banku dolazi iz kompanije Diners Club BH, gdje je obavljao funkciju generalnog direktora. Svoju karijeru je započeo u segmentu eksterne i interne revizije, te je stekao bogato iskustvo na rukovodećim pozicijama u segmentima bankarstva, revizije, naftne i energetske industrije, te kartičnog poslovanja.

Na početku svog mandata, novi predsjednik Uprave – direktor Damir Sokolović je postavio konkretne ciljeve: povećanje tržišnog učešća banke kroz uspostavljanje efikasnih operativnih poslovnih modela, razvoj savremenih digitalnih servisa i novih proizvoda, širenje mreže poslovnica, rast baze klijenata i kvalitetnog portfelja kroz proaktivan prodajni pristup.

Prioritet je da se uz maksimalan kvalitet usluge klijentima ponudi najbolje strukturiran bankarski aranžman.

Vakufska banaka koja je većinskom vlasništvu domaćih investitora, uspješno posluje više od 20 godina na bosanskohercegovačkom tržištu. Bilansna struktura i dobar nivo likvidnosti joj omogućavaju fleksibilnost u smislu uslova koje može ponuditi klijentima. Primjer je aktuelna akcijska ponuda nenamjenskih kredita sa rokom otplate do 15 godina do iznosa od 70.000,00 KM, uz najkonkurentnije kamatne stope na tržištu.

Uz novog Predsjednika Uprave, Banka je dobila i novog izvršnog direktora Edinu Vuk, koja će uz Elmu Zukić i Emira Bekteševića biti stalni član Uprave Banke. Dosadašnji predsjednik Uprave – direktor Mirzet Ribić, će biti član Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo.

 

 

 

Back To Top