skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo organizovalo je juče prezentaciju o temama “Emisija obveznica Kantona Sarajevo” i “Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire državnih organa” za predstavnike investitora – banaka, osiguravajućih društava, društava za upravljanje fondovima, te ostalih investitora u Kantonu Sarajevo.

Prezentaciju su održali ministar finansija KS Jasmin Halebić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Kemal Kozarić i prorektor za finansije UNSA Željko Šain.

Po riječima ministra Halebića, cilj ove prezentacije je bio promocija obveznica Kantona Sarajevo kao i upoznavanje potencijalnih investitora o aukciji četvrte emisije obveznica KS u vrijednosti 13.075.000 KM, koja će biti održana 26. septembra ove godine na Sarajevskoj berzi. Bit će emitirano 13.075 obveznica, nominalne vrijednosti obveznice 1.000 KM sa rokom dospijeća od pet godina i polugodišnjom isplatom prinosa.

Halebić je izjavio da je emisija obveznica KS odlična prilika za investitore na finansijskom tržištu u Federaciji BiH i KS da ulože svoja slobodna finansijska sredstva i na taj način ostvare profite na vlastiti kapital.

– U ovoj godini imali smo dvije emisije obveznica i obje su bile uspješne. Prikupili smo nešto više od 10.000.000 KM koje namjeravamo uložiti u razvojne projekte u Kantonu Sarajevo. Sredstva iz ove septembarske emisije obveznica, prema planu Vlade KS, također će biti utrošena u razvojne projekte. Riječ je o šest projekata u nadležnosti ministarstava za boračka pitanja, saobraćaja, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i infrastrukture, te ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice – dodao je Halebić.

Dekan Kozarić je naglasio kako je veoma bitno da obveznice idu u kapitalna ulaganja, a ne budžetski deficit, kao i da je ovo atraktivna ponuda za sve potencijalne investitore jer je dosadašnja stopa prinosa na obveznice značajno viša od efektivnih kamatnih stopa na oročenu štednju.

– Rizici za ulaganje su ovdje minimalni jer je budžet KS stabilan te ne postoji potreba za vanrednim finansiranjem tekuće likvidnosti budžeta. Također, ne postoji valutni rizik, pošto smo u Valutnom odboru i opredjeljenje Centralne banke je da do ulaska u Evropsku uniju ‘ne dira‘ monetarni model. I sistemski rizik je minimalan zbog kontinuiteta koji svaka Vlada treba da obezbijedi u smislu pravne sigurnosti i tu ne bi trebalo biti nikakvih problema – kazao je Kozarić.

Po njegovim riječima, tržište kapitala u BiH je, nažalost, nerazvijeno te investitori, građani i privredna društva, uglavnom koriste bankarske kanale za finansiranje svojih projekata dok su mnogo pristupačniji i jeftiniji načini finansiranja kroz vrijednosne papire, a gdje emitenti, u ovom slučaju Kanton Sarajevo, daju značajan podstrek razvoju tržišta kapitala. Izrazio je očekivanja kako će i ova aukcija obveznica Kantona Sarajevo biti uspješna.

– U ovom trenutku, kada je ovakvo stanje na finansijskim tržištima i tržištima realnih dobara u BiH i svijetu, ulaganje u vrijednosne papire je jedan od najboljih načina oplodnje novčanih sredstava. Ako znamo da je kod najkvalitetnijih banaka na depozite po viđenju, ili depozite do godinu, dvije ili tri godine oročavanja negativna kamatna stopa, ovdje u Kantonu Sarajevo se omogućava da bude pozitivna kamatna stopa i da se novac uistinu oplodi više nego kada se samo formalno stavi u banku i kada je neizvjesno da li će uopšte biti kamate – pojasnio je prorektor Šain, saopćeno je iz Pres-službe KS.

 

(FENA)

Back To Top