skip to Main Content

Safudin Cengic

 

Na proširenoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, danas u ASA Holdingu u Sarajevu, razmatrana je informacija o potpisivanju općeg kolektivnog ugovora nakon što je nedavno odlukom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da je prekršena procedura u Domu naroda Parlamenta FBiH prilikom donošenja zakona o radu na temelju kojeg je  usaglašen opći kolektivni ugovor.

U Udruženju poslodavaca  Federacije BiH, kako je kazao njihov predsjednik Safudin Čengić, smatraju da sada Parlament FBiH treba odgovoriti hitno, sazvati sjednicu i potvrditi tekst zakona o radu i time otkočiti daljnje procese, odnosno omogućiti da se provedu procedure u vezi s donošenjem granskih kolektivnih ugovora.

Govoreći o stupanju na snagu općeg kolektivnog  ugovora, Čengić je kazao da je očito da su stavljanjem van snage zakona o radu, ti rokovi  prolongirani.

– Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za  FBiH danas ćemo zatražiti da se uputi apel Parlamentu FBiH i da se ta procedura provede, a mi ćemo sve učiniti da ispoštujemo one rokove koji su dati u vezi  s granskim kolektivnim ugovorima – dodao je Čengić.

Po njegovim riječima, određeni broj grupacija vodi pregovore o granskim ugovorima, a kod nekih su pregovori gotovo  završeni. Čengić je dodao da se ne očekuju neki posebni problemi u tom smislu i da će to ići puno brže nego što je to bilo kod općeg kolektivnog ugovora.

Čengić smatra da bi bilo kontraproduktivno da se vrši bilo kakva izmjena teksta zakona o radu, već da jednostavno Parlament potvrdi postojeći tekst, a ukoliko bude potrebno postoji propisana procedura u vezi s eventualnim izmjenama.

– Očekujemo da će to biti obavljeno u predviđenom roku i kada je riječ o zakonu o radu, primjeni općeg kolektivnog ugovora i donošenje zakona koji tretira određena pitanja koja su definisana kolektivnim ugovorom. Ono što je najbitnije, mi ne trebamo čekati da se sve to potvrdi, već trebamo provesti procedure, obaviti pregovore sa sindikatima i utvrditi granske  kolektivne ugovore – kazao je Čengić dodajući da očekuje da bi procedure u vezi s granskim ugovorima trebale biti završene do kraja aprila.

Edin Ibrahimpašić, član Delegacije poslodavaca u ESV-u, podsjetio je da su  poslodavci i sindikati  pregovarali o tekstu općeg kolektivnog ugovora i da ovo smatraju samo određenim zastojem u proceduri.

– Iako je  prolongirano stupanje na snagu zakona o radu i općeg kolektivnog ugovora, mi ne gubimo vrijeme i već smo pokrenuli inicijative u vezi s pregovorima o granskim koleketivnim ugovorima s određenim granama industrija. Tekst općeg kolektivnog ugovora je  dogovoren i nema potrebe da se mijenja. Ukoliko, hipotetički gledano, dođe do promjena teksta zakona o radu, onda bismo eventualno mogli vidjeti da li tekst ugovora odgovara takvom zakonu koji ima novi tekst – kazao je Ibrahimpašić.

Back To Top