skip to Main Content

 

Na jučerašnji dan prije 19 godina osnovana je Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) kao jedina monetarna vlast u Bosni i Hercegovini.

Ustavom Bosne i Hercegovine precizirana je nezavisna uloga Centralne banke Bosne i Hercegovine koja upravlja monetarnom politikom.

– CBBiH se u upravljanju monetarnom politikom suočila sa velikim izazovima: puštanje u opticaj jedinog zakonskog sredstva plaćanja – konvertibilne marke, sticanje povjerenja i očuvanje stabilnosti domaće valute kao osnovnog zadatka monetarne politike CBBiH, zatim kompleksna reforma platnog prometa koju je vodila  i koja je rezultirala stvaranjem jedinstvenog, modernog platnog prometa u zemlji, reforma bankarskog sektora, rast deviznih rezervi, itd. – kazali su Feni u Službi za odnose sa javnošću CBBiH.

Vremenom, CBBiH je pokretala nove projekte, unaprijedila statistiku i poslovanje u skladu s evropskim standardima.

– I ovu godišnjicu CBBiH dočekuje u uslovima osigurane  pune konvertibilnosti domaće valute, a aranžman valutnog odbora osigurao je monetarnu stabilnost koja je izuzetno važna u postojećim prilikama u zemlji. Iako u kompleksnim i, sa stanovišta investitora, vanredno nepovoljnim uslovima na međunarodnim tržištima, CBBiH je provodila politiku upravljanja deviznim rezervama na siguran način, održavajući adekvatnu kapitalizovanost. Ostvaren je najveći nivo deviznih rezervi od osnivanja i prema privremenim podacima, na dan 31. jula 2016. godine, iznose 8,94 milijardi KM – navode iz CBBiH.

Međutim, kako dodaju, nepovoljni uslovi na tržištu diktiraju politiku investiranja deviznih rezervi, pa je tako  prosječna ponderisana kamatna stopa na devizne rezerve CBBiH znatno niža od zabilježene u 2008. godini, a prosjeci prinosa na jednogodišnje i dvogodišnje obveznice denominovane u EUR rejtinga AAA postali su negativni. Pri tome, zadržavajući se u okvirima prihvatljivog nivoa rizika u investiranju i rukovodeći se, prije svega, principom sigurnosti, a potom profitabilnosti, te unapređenjem efikasnosti u poslovanju  i smanjenjem troškova poslovanja, CBBiH je uspjela ostvariti pozitivne poslovne rezultate.

CBBiH je usvojila Strateški plan za period 2016 – 2021 godina u kojem su navedeni osnovni zadaci i aktivnosti, definisani Zakonom o CBBiH.  Usvojen je niz mjera i odluka u tom pravcu, koje se odnose na operativno funkcionisanje CBBiH.

-Najvažniji zadatak CBBiH u budućnosti bit će  dalje očuvanje monetarne stabilnosti, potom jačanje bankarske koordinacije i uloge Stalnog komiteta za finansijsku stabilnost BiH, uvođenje funkcije nadzora u okviru platnog sistema, proširenje jedinstvenog registra računa i dodatno unapređenje i osiguranje pravovremene i sveobuhvatne statistike. Osim toga, u kontekstu evropskih integracija BiH, CBBiH ima aktivnu ulogu i prilagodt iće svoje aktivnosti kako bi odgovorila zadacima u okviru ovog projekta – kazali su za Fenu u CBBiH.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top