skip to Main Content

PITANJE: Da li radniku koji je ispunio zakonske uslove za prestanak radnog odnosa, u smislu navršenih godina staža osiguranja, radni odnos može prestati i u slučaju kada mu nisu uplaćeni pripadajući doprinosi od strane prethodnih poslodavaca?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top