skip to Main Content

 

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević se sastao s Misijom Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu, na čelu sa šefom Misije Nadeemom Ilahijem.

Razgovarano je o ključnim rezultatima revizije boračko-invalidskih naknada, izvršenju Budžeta u dijelu naknada za ratne vojne invalide i nosioce ratnih priznanja i o provođenju Zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju pripadnika odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ministar Bukvarević je upoznao predstavnike Misije s dodatnim zahtjevima boračkih kategorija koji se odnose na određena prava iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, radnog materijala Zakona o pravima demobilisanih boraca i Zakona o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju. Pri tome je potvrdio stav da dostignuti stepen prava boračkih kategorija neće biti umanjivan, te da je namjera resornog ministarstva da nove zahtjeve boračkih kategorija rješava unutrašnjom preraspodjelom iz ušteda postojećih sredstava.

Članovi Misije MMF-a su na stajalištu da ne može biti povećavan dosadašnji nivo budžetskih sredstava koja se izdvajaju za boračke kategorije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Saradnja Misije MMF-a i resornog ministarstva će biti nastavljena u skladu s potpisanim aranžmanom Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda.

Sastanak kao što je bio današnji je, inače, uobičajena praksa prilikom posjete delegacije Misije MMF-a Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

Back To Top