skip to Main Content
Sasa Dalipagic Budva

 

Zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić je juče u Budvi, u okviru Foruma „Informacijsko-komunikacijske tehnologije za održivi razvoj“ sudjelovao na Okruglom stolu na visokoj razini, te je u radu istog uzeo učešće prezentirajući prioritetne aktivnosti koje BiH treba poduzeti u smislu korištenja IK tehnologija u svrhu održivog razvoja te što skorijeg početka analize cjelokupnog pravnog sustava i identificiranja propisa koji se moraju mijenjati radi ispunjavanja ciljeva, kao i načina provedbe promjena. Tom prilikom, zamjenik ministra je istakao da su usvajanje Politike razvoja informacijskog društva sukladno preporukama Europske unije, i njihovih relevantnih dokumenata, usvajanje Politike informacijske sigurnosti i novog zakona o e-potpisu prioritetni koraci koje BiH mora poduzeti, zaključivši kako aktivnosti prelaska Bosne i Hercegovine iz industrijskog ka IKT društvu i društvu zasnovanom na znanju moraju biti poduzete odmah kako bi se spriječilo dalje produbljivanje razvojnog jaza između Bosne i Hercegovine i drugih europskih zemalja.

Osvrćući se na značaj i utjecaj digitalnih tehnologija na sve tokove ekonomije i društva uopće, naznačio je ulogu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u tom procesu. Dalipagić je naglasio da je svijet zakoračio u doba u kojem gospodarstvo i gospodarski razvitak  više ne određuju naslijeđeni elementi već ljudski potencijali. Vještina, spremnost i mogućnost ljudskog potencijala da prepozna i iskoristi prednosti digitalnog svijeta su ključni pokretač blagostanja, te su u takvom svijetu vještina, inovacija i širokopojasni pristup postali paradigma suvremenog gospodarskog rasta. Razvoj bilo kojeg segmenta društva je nezamisliv bez razvoja informacijskog društva i širokopojasnih tehnologija, a primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i znanosti jedan je od ključnih zadataka razvoja informacijskog društva i predstavlja generičku snagu njegovog razvoja uopće, rekao je Dalipagić.

Bosna i Hercegovina je čvrsto opredijeljena za izgradnju informacijskog društva, bez alternative, uz prihvaćanje regionalnih inicijativa koje će joj omogućiti usvajanje najboljih praksi susjednih i zemalja u regiji.

Zamjenik ministra je upoznao sudionike kako je Vijeće ministara BiH, na inicijativu MKP BiH, usvojilo Strategiju i Akcijski plan za razvoj informacijskog društva u BiH kao ključne strateške odrednice na temelju kojih će BiH djelovati u cilju razvoja informacijskog društva. Također, naglasio je da je Ministarstvo ujedno pokrenulo inicijativu za izradu Strategije širokopojasnog pristupa u BiH, posebno ističući i uzimajući u obzir da će digitalizacijom i oslobađanjem određenog frekvencijskog spektra BiH stvoriti uvjete za razvoj mobilnih širokopojasnih mreža četvrte generacije, na čemu Ministarstvo užurbano radi.

Zamjenik je sa osobitim zadovoljstvom upoznao prisutne kako je BiH završila prvu fazu digitalizacije i kako se već sutra očekuje puštanje testnog signala na prostoru tri najveća bh. grada, naglašavajući da će se završetkom digitalizacije radiofrekvencijskog spektra u BiH otvoriti veliki prostor za razvoj.

Regionalni razvojni forum za Europu i Regionalnu konferenciju o „Uređenju tržišta elektroničkih komunikacija“ organizirao je Ured za razvoj telekomunikacija Međunarodnog udruženja za telekomunikacije, u suradnji sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge Crne Gore, a oni su bili prigoda za održavanje niza bilateralnih susreta s predstavnicima vlada zemalja u okruženju i predstavnicima regulatora, a sve u cilju izmjene najboljih praksi u području IKT-a.

Back To Top