skip to Main Content

Vlada Rs

 

Ministarstvo finansija Republike Srpske poziva građane, poslovne subjekte, organe javne uprave i lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i sva druga zainteresovana lica, da do petka, 30. septembra, uzmu učešće u kreiranju tačnog i detaljnog Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja u Republici Srpskoj kako bi zajednički uticali na unapređenje poslovanja, konkurentnost i privredni rast u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske ima namjeru da donošenjem Zakona o poreskom sistemu i Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja, identifikuje sve javne prihode u Republici Srpskoj,  izvrši sveobuhvatnu analizu tih prihoda, posebno neporeskih (parafiskalnih), te da naposljetku izvrši reformu neporeskih davanja u Republici Srpskoj.

Saradnja građana i poslovnih subjekata je od izuzetne važnosti za provođenje reforme neporeskih davanja u Republici Srpskoj, čiji bi rezultat trebao biti racionalizacija neporeskih davanja i smanjenje finansijskih i administrativnih barijera u poslovanju.

Nacrt Registra koji je izradilo Ministarstvo finansija Republike Srpske uz pomoć Projekta FAR Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), dostupan je na internet stranici Ministarstva finansija do 30. septembra, a nakon uvrštavanja komentara i sugestija šire javnosti  slijedi izrada Prijedloga Registra i upućivanje u dalju proceduru usvajanja.

Stoga pozivamo još jednom sva zainteresovana lica da dostave informacije Ministarstvu finansija o svim naknadama i taksama, te drugim davanjima, a koja nisu sadržana u Nacrtu Registra fiskalnih i parafiskalnih davanja, kako bi u konačnici zajednički došli do krajnjeg cilja, racionalizacije i smanjenja administrativnih barijera u poslovanju u Republici Srpskoj.

 

Back To Top