skip to Main Content

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA BiH) i Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine oraganizirat će 21. 04. 2017. godine u Sarajevu Biznis forum sa ciljem promocije Bosne i Hercegovine kao investicione destinacije, prezentiranja mogućnosti za ulaganja i privlačenja stranih investicija.

FIPA BiH uspješno surađuje sa Savezom dijaspore dugi niz godina i ističe značaj bh. dijaspore, s obzirom na njihov značajan broj u inostranstvu, na njihovo stečeno znanje i vještine, poslovne kontakte koje su ostvarili u inostranstvu kroz njihovo djelovanje i rad, kontakte sa institucijama zemalja u kojima djeluje, te kapital i poslovne rezultate po kojima je veliki broj postao prepoznatljiv u inostranoj poslovnoj zajednici. Rado ističe i uspješne poslovne priče koje je dijaspora realizirala u Bosni i Hercegovini.

Na forumu će govoriti i prisustvovati predstavnici Vijeća ministara BiH, FIPA-e, Svjetskog saveza dijaspore, Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjsko-trgovinske komore BiH, općina, privrednici iz BiH i inostranstva, i drugi.

Također, predstavnik FIPA-e će predstaviti male i srednje projekte iz turizma sa fokusom na zdravstveni turizam, poljoprivrede, metalnog sektora, tekstilnog sektora, itd koji bi mogli biti interesantni dijaspori i njihovim poslovnim partnerima koji će prisustvovati forumu.

Na forumu će se između ostalog govoriti i o mogućnostima za proširenje suradnje među privrednicima.

FIPA ističe činjenicu da bh. dijaspora ima značajan broj istaknutih privrednika koji bi mogli dati svoj doprinos razvoju BiH, te stoga zaslužuju da im se posveti posebna pažnja.

Back To Top