skip to Main Content

PITANJE: Da li je potrebno u aktu – Sporazumu o nastavku radnog osnosa (član 94. tačka c. Zakona o radu Federacije BiH) nakon ispunjavanja uslova za starosnu penziju radnika, koji sporazum je sačinjen između poslodavca i radnika, naznačiti datum do kojeg se produžava radni odnos, ili je dovoljno formulisati na način da se radni odnos produžava do momenta dok traje potreba za konkretnim radnikom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top