skip to Main Content

6706843 United Nations Headquarters New York New York City

 

Bosna i Hercegovina je u utorak, 14. juna, na plenarnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, izabrana za članicu Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC) za 2017. godinu.

ECOSOC, kao Generalna skupština i Vijeće sigurnosti spada u red glavnih organa UN-a, a čine ga od 54 države članice.

Izborom u ECOSOC, koji je najvažniji organ UN-a za pitanja globalnog ekonomskog i socijalnog razvoja, i obuhvata oko 70 posto aktivnosti UN-a, Bosna i Hercegovina nastavlja kontinuitet svog učešća u radu glavnih organa Ujedinjenih naroda.

Nakon članstva u Vijeću za ljudska prava u periodu 2008-2010 i članstva u Vijeću sigurnosti u periodu 2010-2011, Bosna i Hercegovina će putem članstva u ECOSOC-u zaokružiti dugogodišnji ciklus aktivnog učešća u sve tri najvažnije oblasti djelovanja UN-a: ljudska prava, mir i sigurnost, i održivi razvoj.

Pored učešća u radu navedenih organa UN-a, BiH je davala znatan doprinos u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti i kroz članstvo u radu Komisije UN za izgradnju mira u periodu 2014-2015.

BiH je trenutno član tijela UN-a za jačanje uloge žena UN WOMEN u periodu 2014-2016, Komisije UN za status žena u periodu 2015-2019, kao i Izvršnog odbora Fonda UN za prava djeteta (UNICEF) u periodu 2016-2018.

Kao član ECOSOC-a Bosna i Hercegovina će imati priliku da raspravlja i odlučuje o ključnim pitanjima međunarodne suradnje u oblastima: razvoj, ekonomska, socijalna i društvena pitanja, pitanja s područja kulture, obrazovanja, zdravstva, statistike, kao i pitanja ljudskih prava. Pri tome treba imati u vidu da je uloga ECOSOC-a u ovom periodu dodatno ojačana radi implementacije razvojne Agende-2030, usvojene na samitu UN u septembru 2015. godine, koja predstavlja strateški plan aktivnosti UN-a za narednih 15 godina, kao i primjene nedavno potpisanog Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u u New Yorku ovim nastavlja aktivno djelovanje u sjedištu Ujedinjenih naroda, kako u njegovim glavnim organima, tako i funkcionalnim tijelima i komisijama koje će omogućiti daljnju afirmaciju BiH na globalnom planu, a samim tim doprinijeti uspješnijoj realizaciji glavnih prioriteta njene vanjske politike, saopćeno je danas iz Ureda za odnose s javnošću MVP-a BiH.

Back To Top