skip to Main Content

 

Bosna i Hercegovina u prvom polugodištu 2016. godine ostvarila je izvoz u vrijednosti od 4.694.369.000 KM, što pokazuje da je izvoz uvećan za 188.704 KM ili 4,19 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Pokazatelji su to Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH), prezentirani danas na konferenciji za novinare u Sarajevu, na kojoj  su sumirani rezultati vanjskotrgovinske razmjene BiH za prvih šest meseci tekuće godine.

Kako je istaknuto, pozitivni efekti povećanja izvoza i razultirali su blagim smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita za 0,54 posto u odnosu na isti period prethodne godine, tako da vanjskotrgovinski deficit za šest mjeseci 2016. iznosi   2.990.203.000 KM.

Direktor Sektora za makroekonomski sistem VTKBiH Momir Tošić ocijenio je da BiH, bez obzira na složenu situaciju na globalnom planu, odolijeva negativnim trendovima i bilježi određeno povećanje izvoza.

– Utisak je da pored svih nedaća koje nas okružuju kada je riječ o globalnom planu i ekonomskom tržištu, kao i situaciji koja se i politički ‘prelijeva’ na ove naše balkanske prostore, mi i dalje ‘opstajemo’ i oni koji izvoze i oni koji su naši pravi predstavnici u izvozu ka Evropskoj uniji (EU) i zemljama CEFTA-e povećavaju izvoz – kazao je Tošić.

Glavne karakteristike vanjskotrgovinske robne razmjene u prvom polugodištu tekuće godine, kako je naglasila stručna saradnica u Sektoru za makroekonomski sistem Belma Hasić, jesu – poboljšana izvozna tražnja, pad svjetskih cijena berzanske robe i bazni efekt od prošle godine, te otvaranje novih tržišta.

Po njenim riječima, uvoz u Bosnu i Hercegovinu u prvom polugodištu 2016. iznosio je 7.684.572.000 KM, što je više za 269.231  KM ili 3,63 posto u odnosu na isti period 2015. godine.

Ovakve promjene rezultirale su pokrivenošću uvoza izvozom od 61,1 posto što je više za 0,54 posto u odnosu na drugi kvartal 2015.,a  ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene je povećan za 3,84 posto i iznosi 12.378.941.000 KM.

EU je, kako je akcentirano, najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH po obimu razmjene, s učešćem od 71 posto u ukupnom obimu razmjene.

U posmatranom periodu, na tržište EU izvezeno je robe u vrijednosti od 3.467.279.000 KM, što je za 7,64 posto više u odnosu na šest mjeseci  2015., uz, istovremeno, povećanje uvoza koji je iznosio 5.403.111.000 KM što je za 7,24 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU iznosi 64,2 posto, a vanjskotrgovinski deficit  je 1.935.832.000 KM.

Prema pokazateljima VTKBiH, CEFTA je drugi najznačajniji partner BiH po obimu razmjene i u razmjeni s našom zemljom sudjeluje sa 14,3 posto izvoza i 15,5 posto uvoza.

Na tržište CEFTA u prvom polugodištu 2016.je iz BiH izvezeno robe u vrijednosti od 669.028.000 KM,  a uvezeno u vrijednosti od 1.189.740.000 KM. Ovakav odnos vrijednosti izvoza i uvoza su rezultirali pokrivenošću uvoza izvozom od 56,2 posto, što je manje za 9,1 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Istovremeno, na učešće EFTE i ostalih zemalja spada 14,3 posto uvoza i 11,9 posto izvoza, a najznačajniji partneri iz ove grupacije su Švicarska i Turska.

Hrvatska je već tradicionalno najznačajniji trgovinski partner BiH iz EU i u prvom polugodištu ove godine ukupan izvoz iz BiH prema Hrvatskoj iznosio je 491.493. 000 KM, a uvoz  1.164.149.000 KM.

U strukturi vanjskotrgovinske razmjene ostvarene u prvom polugodištu tekuće godine evidentan je blagi porast u većini privrednih sektora. Tako je agroindustrijski sektor ostvario rast izvoza za 14,5 posto u odnosu na isti period prošle godine

Ono što, kako je rečeno, karakteriše analizirani period jeste smanjenje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH za  7,44 posto.

Podaci o izvozu u sklopu tekstilne industrije svjedoče o porastu izvoza za gotovo četiri puta, a pozitivan rast bilježi i drvni sektor, uz porast izvoza namještaja i njegovih dijelova za oko 10,9 posto. Međutim, u ovom sektoru se i dalje u najvećem obimu izvoze trupci i celuloza.

Kontinuitet rasta bilježi i namjenska industrija što se ogleda u rastu izvoza – šinskih vozila, municije i oružja, dok je uvoz u ovom segmentu uglavnom orijentiran na doradu, odnosno uvoz radi izvoza.

Inače, analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za šest mjeseci tekuće godine pokazala je da se nastavlja pozitivan trend izvoza, iako ne očekivanom i željenom stopom.

Back To Top