skip to Main Content

“Posebno mi je zadovoljstvo što je naša zaista široka mreža bankomata sada unaprijeđena sa jedanaest novih, multifunkcionalnih uređaja. Ujedno, raduje me što smo prva banka na ovom tržištu koja je svoju ponudu unaprijedila ovakvom vrstom bankomata. Naša želja je da klijentima ponudimo široku lepezu dodirnih tačaka sa Bankom te da im omogućimo da sami odaberu kanal poslovanja koji im najviše odgovara. Na ovaj način nastojimo približiti naše usluge klijentima, te skratiti njihovo vrijeme za obavljanje transakcija“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, te dodao da je riječ o bankomatima koji pored isplate novca s kartičnih računa nude i niz drugih funkcionalnosti.

Ono što BankomatIQ razlikuje od standardnih bankomata je da klijenti mogu obaviti isplatu sa a-vista računa koje imaju otvorene u Banci, te vršiti uplatu na sve svoje račune u Banci, a pravna lica imaju mogućnost pologa pazara. Pored toga, klijentima je na raspolaganju i usluga mjenjačnice za koju nije neophodno posjedovanje kartice u izdanju Raiffeisen banke.

Korištenjem BankomatIQ-a, multifunkcionalnog bankomata, moguće je plaćanje režijskih računa uz naknade koje su do 80% niže u odnosu na naknade za transakcije u Raiffeisen poslovnici.

Back To Top