skip to Main Content

 

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,52% i iznosi 633,70 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,07% i iznosi 1.822,80 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 956,10 KM, po prosječnoj cijeni od 0,30 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2,04%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 192.601,97 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 u vrijednosti od 107.439,56 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,07%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 9.118,69 KM, po prosječnoj cijeni od 7,74 KM, što predstavlja pad cijene za -0,26%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (0,99%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,10 KM.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-0,79%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,77 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Malpreh a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 302,50 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.

Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 2.945.586,00 KM.

Back To Top