skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,21% i iznosi 604,25 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,35% i iznosi 1.775,80 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 51.883,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,40 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -2,10%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 37.982,53 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 29.003,98 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -3,94%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.091,44 KM, po prosječnoj cijeni od 12,40 KM, što predstavlja rast cijene za 2,82%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka (2,82%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 12,40 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-1,43%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,57 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Atos osiguranje a.d. Bijeljina akcijama, trgovalo se u iznosu od 876.221,00 KM, po prosječnoj cijeni od 103,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Bosnamontaža a.d. Prijedor (0,22%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,461 KM, u vrijednosti 1.597,83 KM.

Back To Top