skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,90% i iznosi 580,63 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,24% i iznosi 1.610,59 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, trgovalo se u iznosu od 2.140,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,238 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -5,18%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 85.800,31 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 59.170,17 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,06%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.499,40 KM, po prosječnoj cijeni od 7,35 KM po akciji.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka(-0,85%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,50 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Veleprehrana a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.688,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,25 KM.

Back To Top