skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,10% i iznosi 555,33 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,09% i iznosi 1.653,85 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.409,10 KM, po prosječnoj cijeni od 1,14 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 1,79%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 76.145,93 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 17.143,50 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,87%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.165,57 KM, po prosječnoj cijeni od 7,54 KM, što predstavlja rast cijene za 0,40%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka (0,40%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,54 KM.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka(-2,54%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,46 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Komunalno a.d. Trebinje akcijama, trgovalo se u iznosu od 8.719,98 KM, po prosječnoj cijeni od 1,66 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -19,42%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Komunalno a.d. Trebinje ostvarile pad od -19,42% i trgovalo se po cijeni od 1,66 KM po akciji, u vrijednosti od 8.719,98 KM.

Back To Top