skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -2,33% i iznosi 598,29 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -1,87% i iznosi 1.803,36 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 20.033,32 KM, po prosječnoj cijeni od 1,47 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,68%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 53.331,47 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 5 u vrijednosti od 21.857,55 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 12,00 KM, što predstavlja pad cijene za -13,85%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka (0,41%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,46 KM.

Akcije 3 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka(-13,85%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 12,00 KM.

Back To Top