skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,11% i iznosi 592,38 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,06% i iznosi 1.631,02 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Elektrokrajina a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 542,15 KM, po prosječnoj cijeni od 0,111 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 26.988,27 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 18.022,44 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,36%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 367,20 KM, po prosječnoj cijeni od 7,20 KM, što predstavlja pad cijene za -0,14%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,14%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,20 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Oprema a.d. Bijeljina akcijama, trgovalo se u iznosu od 50.471,08 KM, po prosječnoj cijeni od 0,44 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 46,67%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Oprema a.d. Bijeljina (46,67%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,44 KM, u vrijednosti 50.471,08 KM.

Back To Top