skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,11% i iznosi 592,54 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,12% i iznosi 1.710,40 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 40.384,95 KM, po prosječnoj cijeni od 1,34 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 31.758,51 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 16.596,26 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,15%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 785,50 KM, po prosječnoj cijeni od 7,48 KM, što predstavlja pad cijene za -0,40%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,40%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,48 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Uslugatrans a.d. Laktaši akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.127,20 KM, po prosječnoj cijeni od 0,201 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Guber a.d. Bratunac (2,86%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,54 KM, u vrijednosti 581,58 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor ostvarile pad od -10,91% i trgovalo se po cijeni od 0,49 KM po akciji, u vrijednosti od 909,44 KM.

Back To Top