skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 1,36% i iznosi 567,39 poena. 2000px-Green-Up-Arrow.svg
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 1,92% i iznosi 1.712,37 poena. 2000px-Green-Up-Arrow.svg

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 14.481,95 KM, po prosječnoj cijeni od 1,15 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 126.598,34 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 6 u vrijednosti od 40.061,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 1,97%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 9.196,92 KM, po prosječnoj cijeni od 0,04 KM, što predstavlja rast cijene za 2,56%.

Akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (9,47%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,70 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,25%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,90 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Društveni standard Čajavec a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 586.184,85 KM, po prosječnoj cijeni od 1,35 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 21,62%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije 2 emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća KP Bobas a.d. Kotor Varoš (1.300,00%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 7,00 KM, u vrijednosti 14.000,00 KM.

Back To Top