skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,15% i iznosi 597,37 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,05% i iznosi 1.732,16 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 34.067,34 KM, po prosječnoj cijeni od 1,34 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 30.571,26 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 u vrijednosti od 8.512,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,91%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 3.808,75 KM, po prosječnoj cijeni od 2,34 KM, što predstavlja pad cijene za -0,43%.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF VB fond a.d. Banja Luka(-2,26%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,30 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 3.900,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,60 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -4,76%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor ostvarile pad od -4,76% i trgovalo se po cijeni od 0,60 KM po akciji, u vrijednosti od 3.900,00 KM.

Back To Top