skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,59% i iznosi 594,92 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,63% i iznosi 1.643,16 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 611.977,18 KM, po prosječnoj cijeni od 0,608 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2,36%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 111.468,14 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 u vrijednosti od 46.420,22 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 6,26%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.910,40 KM, po prosječnoj cijeni od 7,35 KM, što predstavlja pad cijene za -1,34%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-1,34%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,35 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Zadružna trgovina PPP a.d. Mrkonjić Grad akcijama, trgovalo se u iznosu od 497,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,12 KM.

Back To Top