skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,15% i iznosi 599,07 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,12% i iznosi 1.729,67 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 6.648,20 KM, po prosječnoj cijeni od 0,216 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,82%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 2.979.175,92 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 03/03/23 u vrijednosti od 2.950.000,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.311,08 KM, po prosječnoj cijeni od 7,71 KM, što predstavlja pad cijene za -0,26%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,26%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,71 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 4.048,55 KM, po prosječnoj cijeni od 0,85 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,58%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor ostvarile pad od -0,58% i trgovalo se po cijeni od 0,85 KM po akciji, u vrijednosti od 4.048,55 KM.

Na današnjem trgovanju prijavljeno je 5 blok poslova sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 2.560.494,60 KM.

Back To Top