skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,08% i iznosi 600,12 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,54% i iznosi 1.719,54 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.409,16 KM, po prosječnoj cijeni od 1,34 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,75%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 22.006,78 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 12.041,58 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,31%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.255,00 KM, po prosječnoj cijeni od 7,61 KM, što predstavlja pad cijene za -1,17%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-1,17%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,61 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 4.848,90 KM, po prosječnoj cijeni od 0,70 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 2,94%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor (2,94%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,70 KM, u vrijednosti 4.848,90 KM.

Back To Top