skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,58% i iznosi 551,43 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,43% i iznosi 1.659,53 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad, trgovalo se u iznosu od 6.902,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,29 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 3.313.048,79 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska 5% 03/06/26 u vrijednosti od 3.000.300,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 8.361,05 KM, po prosječnoj cijeni od 0,038 KM, što predstavlja rast cijene za 2,70%.

Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (8,57%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,80 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka(-6,25%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 9,00 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Guber a.d. Bratunac akcijama, trgovalo se u iznosu od 565,42 KM, po prosječnoj cijeni od 0,525 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -2,78%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Guber a.d. Bratunac ostvarile pad od -2,78% i trgovalo se po cijeni od 0,525 KM po akciji, u vrijednosti od 565,42 KM.

Back To Top