skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,11% i iznosi 591,10 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,85% i iznosi 1.750,61 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 65.132,19 KM, po prosječnoj cijeni od 0,49 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -1,80%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 23.763,28 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 20.750,54 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,59%. U javnoj ponudi obveznica Republika Srpska 4% 06/05/21 danas je upisano 20.800 obveznica u vrijednosti od 20.384.000,00 KM.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 6.839,84 KM, po prosječnoj cijeni od 7,88 KM, što predstavlja pad cijene za -0,51%.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina(-2,70%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,036 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 3.158,71 KM, po prosječnoj cijeni od 0,751 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 73,84%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor (73,84%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,751 KM, u vrijednosti 3.158,71 KM.

Na današnjem trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10, ukupne vrijednosti 144.373,05 KM.

Back To Top