skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 2,05% i iznosi 614,44 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,30% i iznosi 1.834,46 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 45.662,54 KM, po prosječnoj cijeni od 1,49 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 1.741.381,90 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 03/03/23 u vrijednosti od 1.500.000,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 6.964,70 KM, po prosječnoj cijeni od 13,93 KM, što predstavlja rast cijene za 1,53%.

Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka (3,89%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 5,08 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,38%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,93 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Poslovna zona a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 976,80 KM, po prosječnoj cijeni od 0,44 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,23%.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Poslovna zona a.d. Banja Luka (0,23%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,44 KM, u vrijednosti 976,80 KM.

Na današnjem trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 7.000,70 KM.

Back To Top