skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,01% i iznosi 587,32 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 1.706,72 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 29.151,33 KM, po prosječnoj cijeni od 1,43 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 123.810,53 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 u vrijednosti od 97.849,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.219,58 KM, po prosječnoj cijeni od 0,34 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Bosnamontaža a.d. Prijedor (1,05%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,48 KM, u vrijednosti 19,20 KM.

Back To Top