skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -1,85% i iznosi 564,91 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,01% i iznosi 1.670,02 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 966,48 KM, po prosječnoj cijeni od 0,24 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -17,24%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 100.714,27 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 u vrijednosti od 41.760,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 1,16%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.833,52 KM, po prosječnoj cijeni od 8,01 KM, što predstavlja pad cijene za -0,12%.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka(-0,28%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,50 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Industroprojekt a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 26.350,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,17 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Krajina osiguranje a.d. Banja Luka ostvarile pad od -81,25% i trgovalo se po cijeni od 0,15 KM po akciji, u vrijednosti od 721,50 KM.

Back To Top