skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 1,58% i iznosi 587,58 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,59% i iznosi 1.650,30 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.125,30 KM, po prosječnoj cijeni od 1,21 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 48.214,01 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 5 u vrijednosti od 12.169,44 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 74.665,50 KM, po prosječnoj cijeni od 3,50 KM, što predstavlja rast cijene za 0,86%.

Akcije 3 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (15,62%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,037 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka(-13,04%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,20 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Put GP a.d. Istočno Sarajevo akcijama, trgovalo se u iznosu od 231,60 KM, po prosječnoj cijeni od 0,30 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Industrijske plantaže a.d. Banja Luka (42,29%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,498 KM, u vrijednosti 100,10 KM.

Back To Top