skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,20% i iznosi 596,38 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,25% i iznosi 1.643,46 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 20.051,34 KM, po prosječnoj cijeni od 1,30 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 84.000,36 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 49.128,87 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,39%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 863,76 KM, po prosječnoj cijeni od 7,32 KM, što predstavlja pad cijene za -0,54%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka(-0,54%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,32 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Uslugatrans a.d. Laktaši akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.109,32 KM, po prosječnoj cijeni od 0,201 KM.

Back To Top